Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นัลลูรี่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ความลับ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

หากท่านสมัครผ่านบริษัทประกันภัยหรือผู้ว่าจ้าง จะมีการเปิดเผยเพียงข้อมูลรวมและผลการมีส่วนรวมเท่านั้น

แชทที่พูดคุยกับโค้ชสุขภาพจะสามารถเข้าถึงได้ภายทีมโค้ชของในนัลลูรี่เท่านั้น ทีมโค้ชจะผูกพันตามหน้าที่รักษาความลับ โดยเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่าน

นัลลูรี่ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัส และการจัดเก็บข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อปกป้องข้อมูลทั้งหมด

ที่นัลลูรี่ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก เราสัญญาว่าท่านจะยังคงมีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของตัวท่านเองทั้งหมดในกรณีส่วนใหญ่ เราจะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้กล่าวมาด้านล่างนี้

 

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เรา (นัลลูรี่ “เว็บไซต์” ,“แอปนัลลูรี่”) Naluri Hidup Sdn Bhd (1222842-H) และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งตามลำดับ (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”, “เรา” หรือ “ของเรา”) (ไม่ว่าจะถูกควบคุมโดยเราหรือไม่) ได้หรือจะเก็บรวมรวบ บันทึก ครอบครอง จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผล (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในหมวดใดหมวดหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลหลัก: ชื่อ เพศ วันเกิด สัญชาติ เชื้อชาติ
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่บ้าน ที่อยู่สำหรับติดต่อ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขสถานที่ทำงาน
 • รายละเอียดการชดเชย / การชำระเงิน: รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลธนาคาร บันทึกข้อมูลเครดิต
 • รายละเอียดการยืนยันตัวตน: ข้อมูลที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตน รวมถึงประเภทการระบุตัวตน หมายเลข NRIC และหมายเลขประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ประวัติการรักษาในครอบครัว ประวัติโรคเรื้อรัง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงจากสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เรซูเม่กับ CV เมื่อสมัครงานที่บริษัท
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้ผ่านแบบฟอร์มข้อความไม่จัดกัดจำนวนคำ แบบสอบถามหลายประเภท แชท หรือวิธีการอื่น ๆ โดยสมัครใจ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเซสชั่นออนไลน์: ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อโดเมน และ
 • ข้อมูลดังกล่าวที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเป็นครั้งคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าของท่านกับเรา (เรียกรวมว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)
 • ข้อมูลที่แชร์ผ่านการสมัครใช้งานบน Google ได้แก่ ชื่อและที่อยู่อีเมลของสมาชิก วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ที่นี่

หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลอื่นใดให้เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการเปิดเผย รวมถึงการประมวลผลของข้อมูลตามข้อกำหนดของการแจ้งเตือนนี้ ("การแจ้งเตือน")

 

แหล่งข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับ และ / หรือจะได้รับจากแหล่งต่อไปนี้ (หากมี) หรือแหล่งอื่น ๆ ที่เราอาจเห็นสมควรเป็นครั้งคราว:
 • ข้อมูลที่ท่านให้หรือส่งผ่านการใช้งานเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ของเรา
 • ข้อมูลที่รวบรวมผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • คุกกี้ที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ตามความเหมาะสม ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือที่สามารถเข้าถึงได้จากสาธารณะ และ
 • การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ส่งถึงเราก่อนและระหว่างกระบวนการทำสัญญาหรือก่อนเข้าสู่การทำสัญญากับท่าน
 • ข้อมูลใน HealthKit ที่ซิงค์ผ่าน API จะถูกนำไปใช้สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ การเคลื่อนไหว และ / หรือบริการฟิตเนสที่ให้บริการโดยนัลลูรี่เท่านั้น

เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นส่วนใหญ่ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีข้อผิดพลาดหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (“วัตถุประสงค์”):

 • เพื่อจัดการการส่งมอบประกาศ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน
 • เพื่อจัดการและยืนยันบัญชีและตัวตนของท่าน และทำธุรกรรมที่สมบูรณ์กับท่าน
 • เพื่อให้เราสามารถส่งมอบบริการและให้บริการแก่ท่านได้
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงบริการที่นำเสนอ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวท่านเอง และ/หรือลูกค้าท่านอื่น
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น ข้อเสนอ และการแข่งขันได้
 • เพื่อปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อส่งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข่าวสารและกิจกรรม รางวัลและโปรโมชั่น สิทธิพิเศษและโครงการที่เสนอโดยบริษัท (หากมี)
 • เพื่อเก็บรักษาบันทึกที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย ข้อเรียกร้อง หรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ
 • เพื่อตอบสนองต่อข้อซักถาม ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ท่านส่งมาให้เรา
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามข้อบังคับ พระราชบัญญัติ หรือทางกฎหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้กับเรา
 • เพื่อพัฒนา ทำการตลาด และสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทนำเสนอ
 • เพื่อติดต่อท่านเพื่อทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และการวิจัยตลาด
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและเรียกใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง พร้อมทั้งสร้างกลุ่มข้อมูลเพื่อให้เราเข้าใจโพรไฟล์ลูกค้าได้ดีขึ้นและปรับปรุงบริการของเราที่ให้แก่ท่าน
 • เพื่อจัดทำข้อมูล รายงาน และสถิติที่ไม่ระบุชื่อหรือรวบรวมในลักษณะที่ไม่ระบุถึงตัวตนของท่านได้
 • แก่บุคคลที่สามที่เราได้ทำสัญญาเพื่อให้บริการแก่เรา (เช่น การวิเคราะห์ในนามของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกใช้เพื่อให้บริการแก่เราเท่านั้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาต
 • สำหรับการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการติดสินบน
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบ คำสั่ง คำสั่งศาล ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ หนังสือเวียน หลักจรรยาบรรณที่บังคับใช้กับเราหรือบริษัทสมาชิกใด ๆ ของเรา และ / หรือ
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ แต่ท่านได้ยินยอมและอนุญาตให้เราจัดหาและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลประเภทต่อไปนี้ซึ่งอาจอาศัยอยู่ / อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซีย

 • บุคคลใด ๆ ที่เราถูกบังคับหรือถูกกำหนดให้ทำเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน่วยงานของรัฐ
 • ตามคำสั่งศาลที่อยู่ในเขตอำนาจ
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ Naluri Hidup รวมถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในอนาคต
 • บุคคลภายนอกที่ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราในกรณีที่มีการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ เช่น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลคลอื่นใดที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
 • บุคคลที่เข้าร่วมในการทำแผนการตลาดร่วมกับเรา
 • ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการใด  ๆ ที่ให้บริการด้านการบริหาร การดำเนินการตามคำสั่ง การหักบัญชีการชำระเงิน การอ้างอิงเครดิต การรวบรวมหนี้ หรือบริการอื่น  ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรา
 • บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับกับเรา
 • บุคคลใด  ๆ ที่เราเชื่อโดยสุจริตใจว่าเรามีภาระผูกพันตามหน้าที่ให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรม
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา นักบัญชี ทนายความ หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือวิชาชีพอื่น ๆ และ / หรือ
 • ผู้รับเหมาช่วงของเราหรือผู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์โดยเป็นบุคคลที่สามตามที่อาจเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

 • โดยดุลยพินิจ หากมีการตัดสินใจแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็น เนื่องจากมีภัยคุกคามต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือชีวิตของท่าน หรือของบุคคลอื่น

ในกรณีของผู้เยาว์ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (พ.ศ. 2546) นัลลูรี่ได้รับคำสั่งให้รายงานบุคคลที่:

 • สงสัยว่าได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางอารมณ์อันเป็นผลจากการทารุณกรรม
 • สงสัยว่าจะถูกละเลยหรือทอดทิ้ง

 

ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ยอมให้ข้อมูลและยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงและตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เราร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การไม่ยอมให้และยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์จะ:

 • ส่งผลให้เราไม่สามารถให้ข้อมูล ประกาศ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ร้องขอแก่ท่านได้ และ
 • ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่สัญญาในการทำข้อตกลงที่จำเป็นเกี่ยวกับการให้บริการของเราแก่ท่าน

ท่านสามารถเลือกระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงได้

 

สิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิร้องขอเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ จำกัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ในกรณีนี้ ท่านอาจ

 • ตรวจสอบว่าเราครอบครองหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 • ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • เพิกถอนความยินยอมของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้ก่อนหน้านี้ ในแต่ละกรณีที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เงื่อนไขตามสัญญา และระยะเวลาที่เหมาะสม

โปรดทราบว่า อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะพยายามนำข้อมูลกลับมาให้ท่านโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบคำขอทั้งหมดเพื่อความถูกต้องของคำขอ เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอเข้าถึงข้อมูลในสถานการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม นัลลูรี่มีสิทธิปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามดุลยพินิจของโค้ชสุขภาพ

 • การเข้าถึงข้อมูลนี้จะก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด
 • การขอข้อมูลเป็นเรื่องไม่สำคัญ หรือเป็นการก่อกวน ในกรณีนี้ จะมีการสอบถามถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนี้

 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดตลอดช่วงเวลาตามสัญญา การดำเนินการ หรือตามกฎหมายที่จำเป็น หากเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือคุณร้องขอให้ทำลาย / ลบข้อมูลของคุณทิ้ง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมในการทำลายหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถาวรหากไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป

 

ผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในการสมัครงานจะถูกนำไปใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสมของท่านสำหรับตำแหน่งในบริษัท และข้อกำหนดในการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมของท่าน (หากมี) ข้อมูลของท่านอาจถูกใช้เพื่อตรวจสอบโครงการการจัดหางานและนโยบายโอกาสที่เท่าเทียมกัน รายละเอียดของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ว่าจ้างปัจจุบัน/ในอดีต และหน่วยงานอ้างอิงเครดิต หน่วยงานอ้างอิงเครดิตจะบันทึกการค้นหาเหล่านี้ไว้ โดยท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามหน่วยงานที่เราใช้ การสมัครงานที่ไม่ผ่านอาจถูกเก็บไว้ในกรณีที่ทักษะของท่านอาจตรงกับโอกาสในการทำงานในอนาคต

 

ความยินยอม

ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แสดงว่าท่านยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หากเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะเผยแพร่ฉบับแก้ไขในหน้านี้และแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การใช้บริการต่อไปจะแสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น

 

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบว่านโยบายนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้กับท่าน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน และนโยบายฉบับล่าสุดจะพร้อมให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ

 

ช่องทางติดต่อ

นัลลูรี่มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และยึดมั่นที่จะมอบประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ปลอดภัย หากมีคำถาม (รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไข) ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรายินดีที่จะรับฟัง โปรดติดต่อ:

 

Nazrul Hazwan

Customer Experience Team Leader

อีเมล: hello@naluri.life

โทรศัพท์: +60320117309

 

หากท่านอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป การแก้ไขเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้กับท่านภายใต้ GDPR ดังนั้นเราจึงประกาศดังต่อไปนี้:

 

เอกสารยอมรับข้อกำหนด GDPR

เราเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป

วิธีสำคัญที่เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ ได้แก่:

ความยินยอม

เราอธิบายสิ่งที่ท่านยินยอมอย่างชัดเจนและไม่ใช้ 'ภาษากฎหมาย' และขอให้ท่านแสดงความจำนงว่ายินยอมในการยอมรับการติดต่อจากเราอย่างชัดเจน

การแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการละเมิด เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากทราบถึงการละเมิดในครั้งแรก

สิทธิในการเข้าถึง

ผู้ใช้สามารถร้องขอการยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองกำลังถูกประมวลผลหรือไม่ ที่ไหน และเพื่อวัตถุประสงค์ใด นอกจากนี้ เราจะจัดเตรียมสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิทธิที่จะถูกลืม

เมื่อเราเปรียบเทียบสิทธิ (เจ้าของข้อมูล)ของท่าน กับ "ผลประโยชน์สาธารณะในความพร้อมของข้อมูล" เราอาจลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ร้องขอ

การขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอนุญาตให้ท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ซึ่งเราจะมอบให้ใน 'รูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้' ท่านมีสิทธิที่จะส่งข้อมูลนั้นไปยัง 'ผู้ควบคุม'

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บบันทึกในที่เก็บข้อมูลของเบราว์เซอร์ของท่าน ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลบันทึกอินเทอร์เน็ตมาตรฐานและข้อมูลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

 

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้ในหลากหลายวิธีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ได้แก่

 • ให้ท่านอยู่ในระบบเสมอ
 • ทำความเข้าใจวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • ปกป้องเว็บไซต์ของเราจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น การลงทะเบียนอัตโนมัติและบอท
 • รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อช่วยให้เราสร้างรายงานการใช้งาน เช่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ประเภทอุปกรณ์ และประเภทเบราว์เซอร์

 

คุกกี้ประเภทใดบ้างที่เราใช้

มีคุกกี้หลายประเภทมากมาย อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของเราใช้:

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ – บริษัทของเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้เราจดจำท่านได้บนเว็บไซต์ของเราและจดจำการตั้งค่าที่ท่านเลือกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจรวมถึงภาษาที่ท่านต้องการและตำแหน่งที่อยู่ มีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามผสมกัน
 • คุกกี้เพื่อการรวมข้อมูล – บริษัทของเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาที่ท่านดู ลิงก์ที่ท่านติดตาม และข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ และที่อยู่ IP ของท่าน บางครั้ง บริษัทของเราแบ่งปันข้อมูลบางส่วนในแง่มุมที่จำกัดกับบุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัย เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมผ่านคุกกี้เพื่อการรวมข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ประมวลผลย่อยอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ GDPR
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา – เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน (เช่น เว็บบีคอนและพิกเซล) เพื่อเข้าถึงหรือจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เทคโนโลยีดังกล่าวและวิธีที่ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้บางรายการได้ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ของเราแล้ว

 

จัดการคุกกี้อย่างไร

ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ไม่ให้ยอมรับคุกกี้ และเว็บไซต์ด้านบนนี้จะบอกวิธีลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่ถูกต้อง

 

ข้อมูลของท่านถูกจัดเก็บที่ใด

กล่าวโดยสรุปคือ เราอาจถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลของท่านในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของท่านเอง ทรัพยากรการประมวลผลของเราตั้งอยู่ในมาเลเซีย แต่เราอาจใช้โซลูชั่น Hybrid Cloud ในภูมิภาคอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยการรวมการป้องกันที่เหมาะสม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ และความยินยอมที่แสดงความจำนงอย่างชัดเจนเข้าด้วยกัน

 

ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่การออกแบบ

เราใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการองค์กรที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบนี้และปกป้องสิทธิของเจ้าของข้อมูล เราครอบครองและประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราให้สำเร็จ (การลดขนาดข้อมูล) รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องดำเนินการประมวลผล

หากเราอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอน

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ท่านติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราโดยใช้อีเมล hello@naluri.life

หากท่านต้องการร้องเรียนหรือหากท่านรู้สึกว่าบริษัทของเราไม่ได้แก้ไขข้อกังวลของท่านในลักษณะที่น่าพอใจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้อีเมลที่ส่งถึงท่าน

 

Ahmad Shah Hafizan Hamidin

Naluri Hidup Sdn. Bhd.

22, Persiaran Damansara Endah, Bukit Damansara,

50490 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

 

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของ DPO ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะติดต่อ European Data Protection Board (EDPB) ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรสมาชิก โปรดไปยัง ลิ้งค์นี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริษัทอื่น ๆ

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือสามารถให้บริการแก่เว็บไซต์บุคคลภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ดังนั้นหากท่านคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือใช้บริการผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการนั้นเช่นกัน

 

เงื่อนไขการใช้บริการนัลลูรี่

ถ้าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เข้าใจสิทธิความเป็นส่วนตัวและยอมรับที่จะดำเนินการต่อเพื่อใช้บริการของนัลลูรี่ โปรดดูที่ เงื่อนไขการใช้บริการ