Skip to content
Naluri for Employers

นัลลูรี่สำหรับผู้ว่าจ้าง

 

ทีมที่มีสุขภาพที่ดีกว่าเริ่มต้นได้ที่นี่

นัลลูรี่มีประสิทธิภาพ

นัลลูรี่ส่งมอบผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เห็นผลได้จริงผ่านโปรแกรมบูรณาการที่มีแบบแผน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทีมของคุณ

BMI ⬇ ลดน้ำหนัก 5% จะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้มากถึง 50%
คอเลสเตอรอล

ลดคอเลสเตอรอลทั้งหมด 0.5 mmol/L จะลดความเสี่ยง

⬇ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 23%

HbA1c

ลดค่า HbA1c ได้ 1.0% จะส่งผลได้แก่

⬇ อัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานลดลง 21%

⬇ ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของเส้นประสาท ความผิดปกติของจอตา และโรคไตจากเบาหวานลดลลง 25%

⬇ ความเสี่ยงที่จะต้องทำการการตัดแขนหรือขา และเกิดโรคเกี่ยวกับท่อต่างๆ ลดลง 43%

ความดันโลหิต

ความดันตัวบนลดลง 10 mmHg จะช่วยลดความเสี่ยง

⬇ โรคหลอดเลือดหัวใจได้ 17%

⬇ โรคหลอดเลือดสมองได้ 27%

⬇ ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ 28%

สุขภาพจิต

ด้วยการโค้ชและซัพพอร์ตจากนัลลูรี่ สมาชิกมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

⬇ 56% มีอาการของภาวะซึมเศร้าลดลง

⬇ 56% มีอาการวิตกกังวลลดลง

⬇ 64% มีอาการเครียดน้อยลง

4x

ผลตอบแทนของการลงทุนเป็น 4 เท่าภายในเวลาเพียง 6 เดือน

60%

ของผู้เข้าร่วมเห็นผลได้จริงในการลดปัจจัยเสี่ยงของภาวะเรื้อรัง

20-50%

ของปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเรื้อรังลดลง 

นัลลูรี่วัดผลได้

นัลลูรี่ให้บริการโซลูชั่นสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลแบบบูรณาการด้วยการซัพพอร์ตแบบครบวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมประสบความสำเร็จ

Data Driven
วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินและแทรกแซงความเสี่ยง
Proactive
การสรรหาพนักงานและรับสมัครเข้าทำงานเชิงรุก
Timely
การรายงานอย่างทันเวลาและเหมาะสม
 
Continuous
ให้ฟี้ดแบคและคำแนะนำ ต่อเนื่อง
 

นัลลูรี่มีความยืดหยุ่น

สุขภาพเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล นั่นเป็นเหตุผลที่โซลูชั่นสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลของนัลลูรี่มีการประเมินความเสี่ยงและออกแบบสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

ก้าวต่อไปสู่สุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของพนักงาน

นัลลูรี่ให้บริการโซลูชั่นสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลแบบบูรณาการด้วยการซัพพอร์ตแบบครบวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมประสบความสำเร็จ

  • โรคอ้วนและเบาหวาน
  • ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล
  • โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
  • ความเครียดและความยืดหยุ่นทางจิตใจ
  • ภาวะเรื้อรังขั้นสูง
iStock-1160199411-2

พนักงานสุขภาพดีกว่าเพื่อธุรกิจที่สุขภาพดีกว่า

นัลลูรี่ให้การซัพพอร์ตด้านผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันและเครื่องมือดิจิทัลที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

Increase employee engagement, productivity, and resilience.เพิ่มการมีส่วนร่วม ผลิตภาพ และความยืดหยุ่นทางจิตใจของพนักงาน
Decrease employee absenteeism and presenteeism.ลดการขาดงานและการมาทำงานแต่ไม่เกิดงานของพนักงาน
Contain healthcare expenditure.จำกัด
รายจ่ายการในดูแลสุขภาพ

วิธีการของนัลลูรี่

สนับสนุนพนักงานด้วยการป้องกันและรักษา โดยมีผลลัพธ์สุขภาพที่เกิดขึ้นจริงภายใน 16 สัปดาห์
ให้การสนับสนุนที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น
ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามด้วยการแทรกแซงโดยการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองเชิงป้องกันสำหรับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงการโค้ชสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีแบบแผนสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงสูง
ให้การป้องกัน
ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสำหรับผลลัพธ์สุขภาพที่ดีกว่า 
 
นัลลูรี่ช่วยในการสรรหาและรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในเชิงรุก
พร้อมทั้งแนะนำให้เกิดการใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่องถึง 200%
 

ฟีเจอร์ที่มอบคุณค่าแก่พนักงานของคุณ

Integration with connected devices
บูรณาการร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
Team-wide and personal challenges
ความท้าทายภายในทีมและเฉพาะบุคคล
Dedicated 24-hour carelines and textlines
บริการแคร์ไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
Exclusive health and wellness resource library
ห้องสมุดฐานข้อมูลสุขภาพและสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะ

มาเป็นธุรกิจที่มีสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้

ค้นพบว่านัลลูรี่จะช่วยคุณได้อย่างไร