Skip to content
About the company

เกี่ยวกับเรา

บุกเบิกและสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพดิจิทัลสู่ยุคใหม่

เราเชื่อว่า

ผู้คนสำคัญที่สุด
นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งความสนใจไปที่การทำให้แต่ละคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น พัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจ และลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สุขภาพเป็นเรื่องส่วนบุคคล

เราทุ่มเทนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับแต่งโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล สถานการณ์ในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน และเป้าหมายด้านสุขภาพสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน ตั้งแต่เริ่มต้น

บริการสุขภาพที่เข้าถึงได้จริง
สู่สุขภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยการดูแลจากทีมโค้ชสหสาขาที่มีแบบแผน นัลลูรี่มีพร้อมทั้งด้านบุคลากรและแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ช่วยให้คุณไปสู่เป้าหมายสุขภาพในแบบของคุณเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความสำเร็จระยะยาวสำคัญกว่า
เราสนับสนุนผู้ที่ต้องการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนและความยืดหยุ่นทางจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมที่ช่วยคุณในวันนี้ พรุ่งนี้ และต่อ ๆ ไป
ไว้วางใจโดยผู้ว่าจ้างทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้สนับสนุนและผู้ร่วมงาน

ข่าวสารและรายงาน