Skip to content
Self-Esteem
นัลลูรี่< 1 min read

วิธีสร้างความภูมิใจในตัวเอง: 6 วิธีสร้างความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ความภูมิใจในตัวเองอาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ช่วงเวลาและวัน คุณอาจรู้สึกมั่นใจกับงานที่คุณทำอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่อีกประเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้น คุณอาจรู้สึกมีความคิดลบมาครอบคลุมความคิดของคุณขึ้นมา 

คุณอาจมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรในการนำเสนอข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการตามที่ได้เตรียมมา แต่เพียงอีกสักครู่ภายหลังความรู้สึกนั้นอาจดำดิ่ง การเปลี่ยนแปลงในความภูมิใจในตัวเองเกิดขึ้นได้หลายครั้งตลอดทั้งวัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ

 การมีความภูมิใจในตัวเองในระดับสูงตลอดเวลาอาจทำให้เหนื่อยล้าและต้องพยายามมากเกินไป ดังนั้น คำแนะนำคือคุณควรสร้างความภูมิใจในตัวเองให้อยู่ในระดับสูงมากพอที่จะเชื่อว่าความคิด ความรู้สึกและความคิดเห็นของคุณมีคุณค่า

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าความภูมิใจในตัวคุณอยู่ในระดับสูงมากพอ ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกไปดูว่าอะไรคือความภูมิใจในตัวเอง ทำไมมันจึงมีความสำคัญ และคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร

 

ความภูมิใจในตัวเองคืออะไร

ความภูมิใจในตัวเองคือความรู้สึกในภาพรวมของคุณค่าและการเห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความคิด ความรู้สึก และความเข้าใจที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเอง มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภูมิใจในตัวเอง อาทิ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ ความสำเร็จส่วนตัว และความคาดหวังจากสังคม

 

ทำไมความภูมิใจในตัวเองจึงมีความสำคัญ

ความภูมิใจในตัวเองเป็นรากฐานสำคัญโดยรวมที่มีต่อสุขภาวะ ความมั่นใจ และคุณภาพของความสัมพันธ์ ความภูมิใจในตัวเองในระดับสูงมีส่วนต่อการมีสุขภาวะทางอารมณ์เชิงบวกเนื่องจากมันเป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดความเครียดและเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย 

หากปัญหาด้านความภูมิใจในตัวเองไม่ได้รับการดูแล ก็จะสร้างความเสียหายต่ออารมณ์และสุขภาวะโดยรวมของคุณ ให้พิจารณาว่าคุณพูดคุยกับตัวเองและดูแลตัวเองอย่างไร คนที่มีความภูมิใจในตัวเองสูงมักจะมีความรักและเคารพตนเองซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการดูแลตัวเอง

 

อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ความภูมิใจในตัวเองลดลง

มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองในระดับต่ำ เหตุผลบางส่วนอาจเป็น:

 • ประสบการณ์ลบ การประสบกับความล้มเหลว อุปสรรค หรือความท้าทายที่มีเข้ามาเรื่อย ๆ อาจทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองลดลง ถ้าไม่มีกลไกในการรับมือหรือสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน คุณอาจมองว่าสิ่งที่ประสบเกิดจากปัจจัยตัวคุณเองและทำให้ไปลดความรู้สึกในคุณค่าของตัวเอง
 • การเปรียบเทียบทางสังคม - ในโลกที่อยู่กับโซเชียลมีเดีย การต้องรับรู้ถึงชีวิตที่ออกแบบมาและดูสมบูรณ์แบบนั้นได้สร้างมาตรฐานที่ไม่ได้ยืนอยู่บนโลกของความเป็นจริงและความรู้สึกไม่ดีพอนั้นทำให้การที่จะรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองนั้นเป็นเรื่องยาก
 • การตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายมีความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในด้านสิ่งที่ต้องการโฟกัส แรงจูงใจ และทิศทางในชีวิต ถ้าคุณมีเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล มันอาจมีผลต่อความภูมิใจในตัวเองเมื่อคุณไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้


ผลที่เกิดจากการมีความภูมิใจในตัวเองในระดับต่ำมีอะไรบ้าง

การมีความภูมิใจในตัวเองในระดับต่ำมีผลลบต่อสุขภาพจิตและสุขภาวะทางอารมณ์ของคุณ ผลบางประการที่เกิดจากการมีความภูมิใจในตัวเองต่ำได้แก่:

 • ขาดการยืนหยัดเพื่อตัวเอง คนที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ำมักพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเอง พวกเขาอาจเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นหรือบอกถึงความต้องการของเขา ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกไร้อำนาจโดยรวม
 • สุขภาพจิตแย่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความภูมิใจในตัวเองต่ำมักนำไปสู่ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า ในขณะที่คนที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ำมักจะติเตียนตัวเอง นั่นจะทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าและหมดหวัง ถ้าตัวคุณหรือคนที่คุณรักกำลังมีอาการทางสุขภาพจิตย่ำแย่ นัลลูรี่มีบริการซัพพอร์ตให้คำปรึกษา 24/7 และแบบประเมินสุขภาพจิตของนัลลูรี่ ฟรี พื่อช่วยระบุปัจจัยความเสี่ยงต่อความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความเครียด
 • การถอนตัวออกจากสังคม คนที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ำมักจะแยกตนเองออกมาและหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเพราะความกลัวและคำตัดสินจากผู้อื่น การถอนตัวนี้ทำให้เกิดโซนความปลอดภัยที่ออกห่างจากผู้อื่น ซึ่งมักทำให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ดีพอของตนก่อตัวมากขึ้น

 

6 วิธีสร้างความภูมิใจให้กับตัวคุณเองให้กับคุณ

แม้ว่าการสร้างความภูมิใจในตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย การทำตามคำแนะนำสามารถทำให้คุณมีความภูมิใจในตัวเองในระดับที่ดีได้ซึ่งจะสร้างความแตกต่างให้กับสุขภาวะของคุณ คุณสามารถลองเริ่มทำตาม 6 วิธีดังนี้:

 1. การให้ความรักและเคารพตนเองอย่างสม่ำเสมอ

  ในขณะที่คุณกำลังสร้างความภูมิใจในตัวเอง การใจดีกับตัวเองและให้อภัยตัวเองในสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติต่อตนเองมาก่อนนี้นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ ให้มองว่าคุณปฏิบัติต่อตัวเองอย่างเมตตาและเข้าใจในแบบเดียวกับที่คุณจะกระทำต่อเพื่อนที่ต้องเผชิญปัญหา การฝึกให้ความรักและเคารพตนเองอย่างสม่ำเสมอจะให้ผลมหัศจรรย์ต่อความภูมิใจในตัวเองของคุณและสร้างรากฐานเพื่อความสัมพันธ์ต่อตัวเองที่ดีขึ้น อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการรักและเคารพตนเองเพื่อรู้จักกลยุทธ์และเทคนิคที่คุณสามารถสอดแทรกไปกับกิจวัตรประจำวันของคุณได้

 2. ตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผล
  เมื่อมีการตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผล คุณได้เตรียมการให้ตัวเองได้พบกับความสำเร็จโดยการวางแผนเส้นทางที่ชัดเจนและทำได้จริงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตัวเอง สิ่งนี้จะสร้างความรู้สึกถึงการมีความสามารถและเป็นผู้ประสบความสำเร็จเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในแต่ละครั้งไม่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย และวิธีการบรรลุผลสำเร็จ
 3. จัดการความคิดลบที่เกิดขึ้นมา
  การจัดการความคิดลบเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างความภูมิใจในตัวเองเนื่องจากความคิดเหล่านี้จะมีส่วนต่อความเข้าใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของเรา การบันทึกให้ประโยชน์ทางสุขภาพหลาย ๆ ด้าน และการเขียนความคิดของคุณลงบนกระดาษ (หรือในอุปกรณ์) จะช่วยระบุแบบแผนและตัวกระตุ้นเชิงลบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ การบันทึกยังช่วยให้คุณจัดการและเปลี่ยนมุมมองความคิดเหล่านี้ในภายหลังโดยการแทนที่ด้วยข้อความเชิงบวกและตอบรับ หรือคุณอาจเลือกที่จะขอรับซัพพอร์ตหรือคำแนะนำจากเพื่อน คนในครอบครัวที่คุณไว้ใจ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
 4. ล้อมรอบตัวคุณเองด้วยพลังบวก
  พัฒนาตัวคุณด้วยการมีพลังบวกรายล้อมตัวเอง อาทิ เพื่อน และผู้ให้คำปรึกษาที่จะอุ้มชูและซัพพอร์ตคุณ เพาะบ่มความสัมพันธ์กับคนที่เห็นจุดแข็งของคุณและคนที่ส่งเสริมให้คุณเติบโต แต่ให้อยู่ห่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่นำพลังลบมาสู่ชีวิตคุณและทำให้ความภูมิใจในตัวคุณลดลง
 5. ดูแลสุขภาพกายของคุณ
  สุขภาพกายและความภูมิใจในตัวเองของคุณมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากสุขภาพกายมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ ระดับพลังงาน และความเข้าใจในตัวเองของคุณ โดยจะทำให้เกิดวงของเสียงสะท้อนเชิงบวกเพื่อสร้างความภูมิใจในตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ว การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือมีสุขภาพอนามัยที่ดีของการนอนหลับและการมีกิจวัตรก่อนนอน สิ่งที่ปฏิบัติเหล่านี้จะไปเพิ่มระดับพลังงาน ปรับให้อารมณ์โดยรวมของคุณดีขึ้น และทำให้รู้สึกถึงความสำเร็จ ทั้งหมดล้วนมีส่วนต่อระดับความภูมิใจในตัวเองที่สูงขึ้น เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีความสนุกมากขึ้น ให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสุขภาพ (อาทิ การแข่งขันวอล์ค & วินของนัลลูรี่) และชวนเพื่อนและคนในครอบครัวเข้าร่วมสนุกด้วย!
 6. กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ของคุณ
  ทบทวนขอบเขตปัจจุบันของคุณทั้งในด้านชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มันโอเคแล้วสำหรับคุณหรือยัง การกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญของเส้นทางการสร้างความภูมิใจในตัวเองของคุณ เพราะมันจะเป็นกรอบสำหรับคุณค่าของคุณและส่งเสริมให้เกิดการเคารพตัวเอง การเชื่อในพลังของตัวเอง และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี การกำหนดขอบเขตหมายรวมถึงการสื่อสารความต้องการของคุณอย่างชัดเจนให้ผู้อื่นทราบ เรียนรู้ที่จะตอบปฏิเสธในยามจำเป็นและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง


ในระหว่างที่คุณเดินอยู่บนเส้นทางการสร้างความภูมิใจในตัวเอง คุณจะพบว่ามันอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหนทางที่เร็วและราบรื่น คุณจะพบกับอุปสรรค และนั่นเป็นเรื่องธรรมดา อาจมีบางวันที่ความภูมิใจในตัวคุณเองได้รับแรงกระทบ เพียงแค่จำไว้ว่าต้องอดทนกับตัวเองเพราะความก้าวหน้าไม่ได้เกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืน ขอให้ผ่านไปด้วยดี!

You may also like