ไว้วางใจโดยผู้ว่าจ้างทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

KLCC Property Holdings

Setia

Petronas

SME Bank

Malaysia Airlines (MAS)

Prudential

AXA

American Insurance Association (AIA)

Duopharma

Mitsubishi

จุดเด่นของนัลลูรี่

การดูแลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลแบบบูรณาการของนัลลูรี่จะผสมผสานความช่วยเหลือทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อช่วยจัดการภาวะเรื้อรังหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมอบผลลัพธ์ทางสุขภาพที่วัดได้จริง

นัลลูรี่สำหรับผู้ว่าจ้าง

นัลลูรี่ช่วยให้สุขภาพพนักงานของคุณดีขึ้นไปพร้อมกับการจำกัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในองค์กรของคุณ

นัลลููรี่สำหรับผู้รับประกัน

นัลลูรี่มีประโยชน์สำหรับสมาชิกและช่วยลดอัตราการขอค่าสินไหมทดแทน

นัลลูรี่ส่วนบุคคล

เราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปแล้วกว่า 35,000 ชีวิต และยังคงเดินหน้าต่อไป นัลลูรี่ช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้น สุขภาพดียิ่งขึ้นได้

เป็นรูปแบบดิจิทัล วัดผลได้ และเฉพาะบุคคล

จ้ดทำขึ้นสำหรับทีม ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล
นัลลูรี่จะดำเนินการแทรกแซงโดยการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น
ทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม

ลองค้นพบดูว่านัลลูรี่จะช่วยให้องค์กรของคุณจำกัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้สุขภาพของพนักงานดีขึ้น กระตุ้นผลิตภาพ และเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเวลาแค่ 6 เดือนได้อย่างไรบ้าง

นัดหมายเพื่อทดลองใช้งาน
เรื่องราวความสำเร็จ

อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา ลองฟังจากลูกค้าของเราดู

ผู้สนับสนุนและผู้ร่วมงาน

Bertelsmann Investments

EPIHC

R3i Ventures

500 Global Launch

500 Startups

Alaminda

International Medical University - Malaysia (IMU)

M Venture Partners (MVP)

MedTech Innovator - Asia Pacific

MTDC

Pathology Asia

PM Care

University of Malaya Medical Centre (UMMC)

University Malaysia Sarawak (Unimas)

ศูนย์ข้อมูล
คำแนะนำด้านสุขภาพจากนัลลูรี่
ศูนย์ข้อมูล
คำแนะนำด้านสุขภาพจากนัลลูรี่