นัลลูรี่เชื่อว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตทำงานควบคู่กัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมโซลูชั่นสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อจัดการความต้องการทางการแพทย์ไปพร้อมกับปรับปรุงความยืดหยุ่นทางอารมณ์ให้ดีขึ้นด้วย
นัลลูรี่มอบการสนับสนุนที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น โดยทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามด้วยการแทรกแซงโดยการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองเชิงป้องกันสำหรับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงการโค้ชสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีแบบแผนสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงสูง
นัลลูรี่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของคนเข้ากับเครื่องมือนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสำหรับผลลัพธ์สุขภาพที่ดีกว่า
4X

ผลตอบแทนของการลงทุนเป็น 4 เท่าภายในเวลาเพียง 6 เดือน

60%

ของผู้เข้าร่วมเห็นผลลัพธ์สุขภาพได้จริงในการลดปัจจัยเสี่ยงของภาวะเรื้อรัง

20 - 50%

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเรื้อรังลดลง 20-50%

สนับสนุนพนักงาน ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

โปรแกรมช่วยเหลือพนักงานแบบดั้งเดิม

บริการทางการแพทย์ทางไกล/p>

ลักษณะเชิงรับและเป็นแบบแลกเปลี่ยน พนักงานจะมองหาการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญก็ต่อเมื่อกำลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายเท่านั้น

ความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียว สุขภาพจิตและสุขภาพกายถือเป็นคนละส่วนแยกจากกัน

มีโครงสร้างเงินเดือนตามกิจกรรมที่ทำ สิ่งจูงใจขึ้นอยู่กับการให้คำปรึกษาและบริการมากกว่าสุขภาพที่ดีขึ้นตามจริง
นัลลูรี่
ลักษณะเชิงรุกและเป็นโปรแกรม ให้การสนับสนุนพนักงานทั้งการป้องกันและรักษา โดยช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นผลได้จริงภายใน 16 สัปดาห์

วิธีการแบบบูรณาการ ให้การซัพพอร์ตแบบองค์รวมที่คำนึงถึงปัจจัยทางจิตใจ ร่างกาย และไลฟ์สไตล์

มีโครงสร้างเงินเดือนตามผลลัพธ์ สิ่งจูงใจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ตั้งเป้าไว้และเกิดขึ้นจริง

รู้จักกับทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ

  • นักจิตวิทยาคลินิก
  • นักกำหนดอาหาร
  • แพทย์ที่ปรึกษา
  • ผู้เชี่ยวชาญฟิตเนส
  • เภสัชกร
  • โค้ชอาชีพการงาน
  • นักวางแผนการเงิน

นัลลูรี่สามารถลดอัตราการขอค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาสุขภาพของผู้ถือกรรมธรรม์

วิธีการที่ใช้ปัญญาประดิษย์ของเราช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง ซึ่งทำให้เป็นโซลูชั่นการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

การป้องกัน

ให้คำแนะนำแก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังสูงขึ้น นำพาพวกเขาไปสู่การมีไลฟ์สไตล์สุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อพลิกสถานการณ์และลดรายจ่าย

การจัดการ

ลดความเสี่ยงการดำเนินของโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่

พร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตนเองหรือยัง

นัดหมายเพื่อทดลองใช้งาน
เรื่องราวความสำเร็จ

อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา ลองฟังจากลูกค้าของเราดู