รู้ทันภาวะเรื้อรัง

วิธีการที่ใช้ปัญญาประดิษย์ของนัลลูรี่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้ภายในเวลาเพียง 16 สัปดาห์ ซึ่งทำให้เป็นโซลูชั่นการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

การป้องกัน

ให้คำแนะนำแก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังสูงขึ้น นำพาพวกเขาไปสู่การมีไลฟ์สไตล์สุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อพลิกสถานการณ์และลดรายจ่าย


การจัดการ

ลดความเสี่ยงการดำเนินของโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่
จัดการภาวะเรื้อรังหลากหลายรูปแบบด้วยโซลูชั่นการดูแลแบบดิจิทัลในหนึ่งเดียว
 • โรคอ้วนและเบาหวาน
 • ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล
 • โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
 • ความเครียดและความยืดหยุ่นทางจิตใจ
 • ภาวะเรื้อรังขั้นสูง

60%

ของผู้เข้าร่วมเห็นผลลัพธ์ทางสุขภาพได้จริง ในการลดปัจจัยเสี่ยงของความเจ็บป่วยเรื้อรัง สัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคเรื้อรังในอนาคตที่ลดลงได้ถึง 50%

ผลตอบแทนของการลงทุนเฉลี่ยเป็น 4 เท่าภายในเวลาเพียง 6 เดือน

100%

มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียวถึง 100% และคุ้มคว่ามากกว่า 10 เท่า

ผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพดี ธุรกิจก็สุขภาพดีไปด้วย

 • การบูรณาการที่ไร้รอยต่อ

 • ความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม

 • รูปแบบการชำระเงินมุ่งผลลัพธ์ซึ่งให้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

วิธีการของนัลลูรี่

นัลลูรี่ช่วยให้สุขภาพของผู้ถือกรมธรรม์ดีขึ้นและลดรายจ่ายด้วยการผสมผสานการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากสหสาขาวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย
นัลลูรี่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น โดยทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามด้วยการแทรกแซงโดยการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองเชิงป้องกันสำหรับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงการโค้ชสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีแบบแผนสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงสูง
นัลลูรี่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น โดยทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามด้วยการแทรกแซงโดยการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองเชิงป้องกันสำหรับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงการโค้ชสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีแบบแผนสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงสูง
นัลลูรี่ช่วยในการสรรหาและรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในเชิงรุก พร้อมทั้งแนะนำให้เกิดการใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่องถึง 200%

ฟีเจอร์ที่มอบคุณค่าแก่พนักงานของคุณ

 • บูรณาการร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้

 • ความท้าทายภายในทีมและเฉพาะบุคคล

 • บริการแคร์ไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ห้องสมุดฐานข้อมูลสุขภาพและสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะ

พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์กับนัลลูรี่แล้วใช่ไหม

นัดหมายเพื่อทดลองใช้งาน