นัลลูรี่มีประสิทธิภาพ

นัลลูรี่ส่งมอบผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เห็นผลได้จริงผ่านโปรแกรมบูรณาการที่มีแบบแผน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทีมของคุณ


BMI

ลดน้ำหนัก 5% จะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้มากถึง 50%

คอเลสเตอรอล
ลดคอเลสเตอรอลทั้งหมด 0.5 mmol/L

จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 23%

HbA1c
ลดค่า HbA1c ได้ 1.0% จะส่งผลได้แก่

อัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานลดลง 21%

ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของเส้นประสาท ความผิดปกติของจอตา และโรคไตจากเบาหวานลดลลง 25%

ความเสี่ยงที่จะต้องทำการการตัดแขนหรือขา และเกิดโรคเกี่ยวกับท่อต่างๆ ลดลง 43%

ความดันโลหิต
ความดันตัวบนลดลง 10 mmHg จะช่วยลดความเสี่ยง

โรคหลอดเลือดหัวใจได้ 17%

โรคหลอดเลือดสมองได้ 27%

ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ 28%

สุขภาพจิต
ด้วยการโค้ชและซัพพอร์ตจากนัลลูรี่ สมาชิกมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

56% มีอาการของภาวะซึมเศร้าลดลง

56% มีอาการวิตกกังวลลดลง

64% มีอาการเครียดน้อยลง

4X

ผลตอบแทนของการลงทุนเป็น 4 เท่าภายในเวลาเพียง 6 เดือน

60%

ของผู้เข้าร่วมเห็นผลได้จริงในการลดปัจจัยเสี่ยงของภาวะเรื้อรัง

20-50%

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเรื้อรังลดลง 20-50%

นัลลูรี่วัดผลได้

นัลลูรี่ให้บริการโซลูชันสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลแบบบูรณาการด้วยการซัพพอร์ตแบบครบวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมประสบความสำเร็จ
วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินและแทรกแซงความเสี่ยง
การสรรหาพนักงานและรับสมัครเข้าทำงานเชิงรุก
การรายงานอย่างทันเวลาและเหมาะสม
ให้ฟีดแบ็กและคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

นัลลูรี่มีความยืดหยุ่น

สุขภาพเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล นั่นเป็นเหตุผลที่โซลูชั่นสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลของนัลลูรี่มีการประเมินความเสี่ยงและออกแบบสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

ก้าวต่อไปสู่สุขภาพที่ดีของพนักงาน

นัลลูรี่ให้บริการโซลูชั่นสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลแบบบูรณาการด้วยการซัพพอร์ตแบบครบวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมประสบความสำเร็จ
 • โรคอ้วนและเบาหวาน
 • ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล
 • โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
 • ความเครียดและความยืดหยุ่นทางจิตใจ
 • ภาวะเรื้อรังขั้นสูง

พนักงานสุขภาพดีกว่าเพื่อธุรกิจที่สุขภาพดีกว่า

นัลลูรี่ให้การซัพพอร์ตด้านผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันและเครื่องมือดิจิทัลที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง


 • เพิ่มการมีส่วนร่วม ผลิตภาพ และความยืดหยุ่นทางจิตใจของพนักงาน

 • ลดการขาดงานและการมาทำงานแต่ไม่เกิดงานของพนักงาน

 • จำกัดรายจ่ายการในดูแลสุขภาพ

วิธีการของนัลลูรี่

สนับสนุนพนักงานด้วยการป้องกันและรักษา โดยมีผลลัพธ์สุขภาพที่เกิดขึ้นจริงภายใน 16 สัปดาห์
นัลลูรี่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น โดยทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามด้วยการแทรกแซงโดยการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองเชิงป้องกันสำหรับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงการโค้ชสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีแบบแผนสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงสูง
นัลลูรี่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของคนเข้ากับเครื่องมือนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสำหรับผลลัพธ์สุขภาพที่ดีกว่า
นัลลูรี่ช่วยในการสรรหาและรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในเชิงรุก พร้อมทั้งแนะนำให้เกิดการใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่องถึง 200%

ฟีเจอร์ที่มอบคุณค่าแก่พนักงานของคุณ

 • บูรณาการร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้

 • ความท้าทายภายในทีมและเฉพาะบุคคล

 • บริการแคร์ไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ห้องสมุดฐานข้อมูลสุขภาพและสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะ

มาเป็นธุรกิจที่มีสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้ ค้นพบว่านัลลูรี่จะช่วยคุณได้อย่างไร

นัดหมายเพื่อทดลองใช้งาน