fbpx

Dasar Pemenuhan dan Bayaran Balik

Dasar Pemenuhan

Program Kesihatan Digital

Pembayaran untuk Program Kesihatan Digital Naluri boleh dibuat melalui laman web kami. Sebaik sahaja anda telah membuat pembayaran, anda boleh terus memuat turun aplikasi Naluri. Kami akan menghantar e-mel alu-aluan dengan pautan untuk memuat turun aplikasi, atau, anda boleh memuat turun melalui iOS App Store (Apple) atau Google Play Store (Android). Anda kemudiannya boleh memulakan proses onboarding dalam aplikasi.

Kami akan menghantar e-mel kepada anda dengan resit yang mengesahkan pembelian anda dalam tempoh 7 hari selepas membuat pembayaran.

Sekiranya anda ingin membatalkan langganan anda, anda boleh berbuat demikian dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected] atau mesej / hubungi kami di +60102264771 dan kami akan menghantar e-mel yang mengesahkan pembatalan akaun. Anda akan dibilkan amaun biasa untuk bulan semasa tetapi tidak akan dikenakan bayaran untuk mana-mana bulan berikutnya.

Perkhidmatan Terapi Peribadi

Anda boleh menempah sesi dengan ahli psikologi kami sama ada melalui (1) laman web kami, (2) menghantar e-mel kepada kami di [email protected], atau (3) menghubungi / menghantar mesej kepada kami di +60102264771. Untuk sesi kaunseling formal yangpertama dengan kami, kami hanya akan mengenakan jumlah yang relevan pada akhir sesi itu. Sekiranya anda ingin membeli sesi terlebih dahulu, anda boleh berbuat demikian pada akhir sesi itu. Kami akan memberi peringatan kepada anda tentang sesi anda sehari sebelum sesi anda.

Bayaran untuk perkhidmatan terapi kami hanya boleh dibuat secara tunai dan resit elektronik akan diberikan melalui e-mel dan resit tunai akan diberikan secara peribadi.

Laporan ringkasan sesi anda boleh didapati atas permintaan. Kandungan laporan akan dibincangkan antara pesakit dan ahli psikologi, tetapi kandungan akhir laporan akan diputuskan oleh ahli psikologi anda.

Dasar Bayaran Balik & Pembatalan

Program Kesihatan Digital

Walaupun kami yakin dengan kualiti Program Kesihatan Digital kami dan kesannya terhadap kesihatan dan kesejahteraan anda, kami juga ingin memastikan anda 100% berpuas hati dengan pelaburan anda. Inilah sebabnya kami menyediakan sokongan perkhidmatan pelanggan yang berterusan dan jaminan wang kembali untuk 14 hari.

Sekiranya anda mengikuti program anda dan melaksanakan langkah-langkah tindakan yang disyorkan oleh ahli psikologi dan jurulatih pakar anda yang berdedikasi, tetapi untuk sebarang sebab anda tidak berpuas hati dengan kursus ini, hubungi pasukan khidmat pelanggan kami dalam tempoh 14 hari dari tarikh pembelian program dan kami akan mengembalikan bayaran anda secara penuh atas permintaan.

Pasukan sokongan khidmat pelanggan kami boleh dihubungi di: [email protected]

Perkhidmatan Terapi Peribadi

Bayaran terapi individu atau kumpulan adalah dilakukan pada akhir setiap sesi kecuali pengaturan terlebih dahulu yang telah dipersetujui oleh ahli psikologi dan pesakit.

Untuk sesi pakej, notis awal sekurang-kurangnya 24 jam mesti disediakan, sama ada melalui telefon (di +60102264771), atau melalui e-mel (di [email protected] atau menghantar emel ahli psikologi anda secara langsung), sekiranya sesi perlu dijadualkan semula atau dibatalkan . Semua perubahan atau pembatalan yang diterima dengan notis kurang dari 24 jam akan dibilkan pada kadar perkhidmatan yang ditetapkan secara tetap melainkan pengaturan sesi alternatif boleh dijadualkan dalam minggu yang sama. Walau bagaimanapun, masa pengaturan sesi alternatif adalah tertakluk kepada ketersediaan ahli psikologi dan kami tidak dapat menjamin ketersediaan tersebut. .

Dasar ini ditubuhkan untuk memastikan semua pelanggan kami mendapat perhatian dan penjagaan yang sewajarnya. Dengan menubuhkan dan menempah sesi khusus untuk setiap pelanggan kami, pakar psikologi kami mengeluarkan masa itu dari jadual mereka untuk pelanggan. Ini bermakna mereka tidak dapat menjadualkan pelanggan lain pada masa tersebut atau terlibat dalam mana-mana tugas lain yang diperlukan sebagai kakitangan syarikat. Menyediakan notis perubahan atau pembatalan 24 jam membolehkan mereka meluangkan masa untuk jadual mereka supaya mereka boleh merancang aktiviti penting lain. Ini mempunyai beberapa kesan penting:

Ia mengekalkan kepercayaan dan rasa hormat antara pelanggan dan ahli psikologi
Ia menyokong penyelenggaraan hubungan terapeutik yang sihat
Ia memastikan sumber penting seperti masa, wang, dan tenaga disalurkan untuk menyokong matlamat dan hasil yang pelanggan kami ingin mengecapi melalui kerjasama dengan ahli psikologi mereka.

Dasar ini berfungsi juga secara bertentangan. Naluri mengekalkan hak untuk mengubah atau membatalkan terlebih dahulu dalam 24 jam atau lebih mana-mana sesi sekiranya keadaan yang tidak dijangka berlaku. Sekiranya salah seorang ahli psikologi kami tidak memberikan notis perubahan atau pembatalan dalam 24 jam (tanpa alasan yang baik), sesi berikutnya akan diberikan secara percuma pada mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh ahli psikologi dan pelanggan.

Pengecualian khas boleh diperluaskan mengenai dasar ini bagi keadaan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrim, kecemasan yang sah, atau pengecualian yang diluluskan kepada polisi tertakluk kepada budi bicara Naluri.

TOP